OmShantiOm
Inicio Buscar Enseñanzas Estudios Glosario Links relacionados Contacto

Nombres

Nacio

Defunción

, Aditi
, Agastya, Sabio
, Agha
, Agni
, Ahalya
, Aja, Rey
, Ajamila
, Akampana
, Aksha
, Ambarisa, Rey
, Amsa
, Amsuman, Rey
, Anasuya
, Anu
, Anuhlada
, Añjana
, Arimardana
, Arishta
, Aruna
, Arundhati
, Aryaman
, Asamañjasa, Rey
, Atikaya
, Atri, Sabio
, Balarama
, Bali
, Banasura
, Bhaga
, Bhagiratha, Rey
, Bhasakarna
, Bhrgu, Sabio
, Bhrngi
, Bhusundi, Sabio
, Bindumadhava, Dios
, Brhaspati, Sabio
, Budha
, Chandra
, Chandrabhaga
, Chandrama, Sabio
, Dadhichi, Rey
, Dadhimukha
, Daksha
, Dandha
, Danu
, Dasaratha, Rey
, Devahuti
, Devaki
, Devantaka
, Devayani
, Dharmaruchi
, Dhumateku
, Dhuti
, Dilipa, Rey
, Diti
, Dridhasyu
, Druhyu
, Dumraksha
, Dundubhi
, Durmukha
, Durvasa, Sabio
, Dusana
, Dwivida
, Ekatanu
, Gada
, Gadhi, Rey
, Galava, Sabio
, Ganesha, Señor
, Garuda
, Gautama, Maharishi
, Guha
, Hanuman
, Harischandra, Rey
, Hiranyakashipu, Rey
, Hlada
, Ida
, Ilavila
, Jabali, Sabio
, Jambavan
, Jatayu
, Jaya
, Jayanta
, Kabandha
, Kadru
, Kaikasi
, Kaikeyi, Reina
, Kaitabha
, Kala
, Kalaketu
, Kalanemi
, Kalikamuka
, Kapila, Señor
, Kardama, Sabio
, Kartikeya
, Kashyapa, Sabio
, Kausalya, Reina
, Kayadhu
, Kekaya, Rey
, Kesari
, Keshini
, Ketu
, Ketumati
, Khara
, Khasa
, Krishna, Sri
, Kritavirya, Rey
, Krodhavasa
, Kubera
, Kulisarada
, Kumbhaja, Sabio
, Kumbhakarna
, Kumbhinasi
, Kumukha
, Kuñjara
, Kusaketu
, Kusha
, Kusika
, Lankini
, Lava
, Lopamudrá
, Madhavi
, Madhu
, Mahisasura
, Mahodara
, Maindha
, Mali
, Malyavan
, Mandavi, Princesa
, Manthara
, Maricha
, Markandeya, Sabio
, Matali
, Matanga, Sabio
, Mayavi
, Meghanada
, Mitra
, Muni
, Nabhaga, Rey
, Nahusa, Rey
, Nala
, Nanda
, Nara, Sabio
, Narantaka
, Narasimha, Bhagavan
, Narayana, Dios
, Narayana, Sabio
, Nila
, Nimi, Rey
, Nirrti
, Nisatha
, Parasurama, Sabio
, Parvati, Diosa
, Pingala
, Pradyumna
, Prahasta
, Prahastra
, Prahlada
, Prakvata
, Pratapabhanu, Rey
, Prthu, Rey
, Purnima
, Puru
, Pusan
, Pushpotyata
, Raghu, Rey
, Rahu
, Rama, Sri
, Rambha
, Rantideva, Rey
, Rohini
, Rohita, Principe
, Rukmini
, Sabari
, Sachi
, Sagara, Rey
, Sahasrabahu, Rey
, Sakra
, Samhrada
, Sampati
, Sanaka, Sabio
, Sanandana, Sabio
, Sanatana, Sabio
, Sanatkumara, Sabio
, Sanhlada
, Sarabhanga, Sabio
, Satananda, Maestro
, Satha
, Satyaketu, Rey
, Savitr
, Sesa
, Sharmishtha
, Shrutakirti, Princesa
, Shukracharya
, Shurpanakha
, Shyeni
, Sibi, Rey
, Siddhi
, Sinhika
, Sravana
, Srngi, Sabio
, Sruta
, Subahu
, Suka
, Sukesh
, Suketu, Rey
, Sumali
, Sumati
, Sunayana, Reina
, Sundari
, Suparshva
, Surabhi
, Surasa
, Susena
, Sutikshna
, Tadaka
, Tamra
, Tara (Brhaspati)
, Tara (Vali)
, Trijata
, Trinabindu
, Tripura
, Trishanku, Rey
, Trisira
, Turvasu
, Tvastr
, Uma
, Urjjasvati
, Urmila, Princesa
, Vali, Rey
, Valmiki, Sabio
, Vamadeva, Maestro
, Vamana, Bhagavan
, Varuna
, Vasudeva
, Vayu
, Veka
, Vijaya
, Vikata
, Vikatasya
, Vinata
, Viprachitti
, Virabhadra
, Viradha
, Vishrava, Sabio
, Vishvakarma
, Vishwamitra, Sabio
, Vivasvat
, Vrisaparva, Rey
, Vrtra
, Vyasa
, Yadu
, Yasoda
, Yayati, Rey