Om Shanti Om
| Inicio | Contáctenos | Salir (logout)

Vishnu Purana - Imágenes

Las 10 encarnaciones de Lord Vishnu

Matsya (Matcha) - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana -
Parasurama - Rama - Krishna - Budha - Kalki

 

Matsya

Kurma

Varaha

Narasimha

 
 

Vamana

 
 

Parasurama

Parasurama

Rama

 

Krishna

 

Buddha

 
 

Kalki

 

 

Sugerencias | ©2010 Om Shanti Om